Vår historie starter i 1951, da firmaet As Byggteknikk ble grunnlagt.  Firmaet drev som entreprenør i hele perioden fram til midt i 80-årene.  Mange kjente prosjekt i Trondheimsregionen ble gjennomført.

Vi nevner Risvollan, Kattem, Universitetet på Dragvoll, deler av Huseby Flatåsen m.m.  Samtidig ble overskudd benyttet til  oppkjøp av eiendommer, som ble utviklet i tider med ledig kapasitet. 

 

I 1985 kjøpte Byggteknikk opp As Anlegg, og entreprenørdriften ble drevet videre i regi av As Anlegg, fram til 1997, da Anlegg ble solgt.  I forbindelse med med et arveskifte ble firmaet fisjonert i 1998, og her dukker navnet Byggteknikk Eiendom as opp.  Selskapet har siden opprettelsen vært et familieeid selskap. 

 

I dag drives selskapet som et eiendomsselskap, med forvaltning og drift av egne eiendommer.

 

Vi har nærings- og boligeiendommer i Trondhemsområdet.  I tillegg deltar vi i selskap  i samme bransje, og nevner her Statens Hus i Trondheim, som eies av Bispen as, og Remasentret på Stavset som eies av Ans Stavsetbygg.

 

Vi har som målsetting å ha en eiendomsmasse som holder god standard. Som forvaltere ønsker vi å ha høy servicegrad overfor leietakere, med kort beslutningsprosess og fleksible ordninger.

 

Vi holder ”hus” i Kongens gate 60 i Trondheim.

 

Send mail til webmaster dersom du har kommentarer eller spørsmål til denne web.
Denne web er utviklet av ABACUS (www.abacus.no) for:

Copyright © 2002 Byggteknikk Eiendom AS 

Denne side var sist modifisert: 01.12.2002