VÅRE KONTAKTPUNKTER

 

Postadresse: Byggteknikk Eiendom as Telefon:      73539210
Postboks 4355  Faks:         73539211
7417 Trondheim E-post:      post@byggteknikk.no
Besøksadresse: Kongens gate 60
7012 Trondheim
Kontaktpersoner: Berthe Erring  Mette Kristiansen
Mobil.:   92034442 Mobil:  98646640
Privat:   72565614
E-post:   berthe@byggteknikk.no  E-post:   mette@byggteknikk.no

 

Denne side var sist modifisert: 02.12.2002