logo2

Vår historie starter i 1951, da firmaet AS Byggteknikk ble startet. Firmaet drev som entreprenør i hele perioden fram til midten av 1980. Mange kjente prosjekter ble gjennomført, vi nevner Risvollan, Kattem, Universitetet på Dragvoll, deler av Huseby og Flatåsen m.m. Samtidig ble overskudd brukt til oppkjøp av eiendommer som ble utviklet i tider med ledig kapasitet. Firmaet var således en viktig aktør i gjenoppbyggingen av Trondheim i etterkrigstiden.

I 1985 kjøpte Byggteknikk opp AS Anlegg, og entreprenørdriften ble drevet videre i regi av AS Anlegg fram til 1997, da Anlegg ble solgt. I forbindelse med et arveskifte ble Byggteknikk fisjonert i 1998, og da blir AS Byggteknikk delt opp i Byggteknikk Eiendom AS og Byggteknikk Prosjekt AS.

Byggteknikk Eiendom AS har siden opprettelsen vært et familieeid selskap. Det drives i dag som et rent eiendomsselskap med forvaltning og drift av egne eiendommer. Vi holder til i Kongens Gate 60.